Pagdating ng islam sa pilipinas


Ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang talikuran ang kanyang pananampalataya at tanggapin ang Kristiyanismo.Datapuwa’t ang mga magigiting na Muslim ay nagnais na piliin ang libingan kaysa ang lumapastangan ng laban sa Allah.Sa ibang banda, ang mga katutubo na mahina sa kanilang pananampalataya ay tumanggap sa relihiyon ng Kastila.Ang mga Kastila ay hindi pa tumigil sa Luzon at Visayas.Ang pamamahala ng Espanya ay nagwakas noong taong 1898 CE at ang mga Amerikano ang humalili sa pamamahala mula sa mga Kastila.Pagkaraan ng mahigit sa TATLONG DAANG TAON ng pagtatangka na masakop ang mga Muslim, ang Espanya ay nabigo at ang mga Muslim sa Mindanao ay matagumpay na naipagtanggol ang Islam sa Mindanao at Sulu.Ang Islam ay ipinakilala sa Pilipinas noong taong 1380 CE ng isang Arabong misyonero na nagngangalang Sharif Makhdum na dumaong sa Sulu.Itinayo niya ang unang Masjid (mosque) sa Pilipinas sa lugar ng Tubig-Indangan sa pulo ng Simunol.Sila ang mga unang Sultan at Sultana ng Maguindanaw.Sa panahon nang lumunsad si Magallanes sa Limasawa noong Marso 16, 1521 CE, ang Pilipinas ay isa nang ganap na bansang Muslim sapagkat ang karamihan ng kanyang mamamayan ay mga Muslim.Ito’y isang katotohanan sa kasaysayan nang si Legaspi (ang humalili kay Magallanes) ay dumating sa Pilipinas, ang mga kahariang Muslim ay matatag nang nakatindig sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Bohol, Samar, Manila, Palawan bukod pa sa buong Mindanao at mga pulo ng Sulu.Kaya’t ang bantog na digmaan ng mga Muslim at Kastila ay nagsimula. Ang mga Kastila ay nagnais na pamahalaan ang mga Muslim, datapuwa’t ang mga Muslim ay nagmamahal sa kanilang kalayaan at mamatamisin pa ang mamatay kaysa maging alipin. Ang mga Kastila ay nangangaral ng Kristiyanismo sa dulo ng espada, kaya’t ang mga Muslim ay humawak ng kris upang ipagtanggol ang Islam hanggang katapusan. Si Sultan Pangiran ng mga Tausog na nagtanggol sa mga lugar ng Zamboanga at Sulu. Si Datu Sirungan at ang kanyang kapatid na si Datu Ubal ng Maguindanaw ang siyang nakapatay kay Kapitan Figueroa sa lipon ng sumasalakay na Kastila. Bilang ganti sa paglusob na ginawa ng mga Kastila sa Mindanao, si Datu Sirungan ng Maguindanaw at Datu Buisan ng Sultanata ng Lanao ay naglunsad ng ganting paglusob sa Visayas.

Nilusob nila ang Cebu, Negros at Panay at nadakip nila ang maraming Kristiyano na ginawa nilang mga alipin. Si Datu Tagal ng Cotabato ay nakapatay ng maraming mandirigmang Kastila at nakabihag ng maraming Kristiyanong alipin. Si Sultan Kudarat ng Cotabato ay nagtanggol sa Lamitan hanggang sa siya ay mapilitan na umurong sa Iligan dahilan sa nakakahigit na mga sandata ng mga Kastila. Si Sultan Bungsu ng Zamboanga ay lumaban ng buong kabagsikan sa mga mananalakay.

Noong 1390 CE, si Rajah Baginda ay dumating sa Buansa at kanyang ipinagpatuloy ang mga gawain ni Sharif Makhdum.Pagdating ng islam sa pilipinas comments


 • ON THE SPOT Kultura ng mga katutubo sa. - PTV - Bagong Pilipinas profil de paulette60

  paulette60

  ON THE SPOT Kultura ng mga katutubo sa Mindanao bago ang pagdating ng Islam.…
 • Sino ba ang Muslim? Bakit maraming Kristiyano ang negatibo at. profil de paulette60

  paulette60

  Ano ang Islam? Ano ang Muslim? Ang Islam ay salitang Arabic na ang ibig sabihi'y “kapayapaan.” Ang Islam ay relihiyong nakaba- tay sa Koran Qu'ran, na ipinahayag ni Anghel. Paano umiral ang Islam sa Pilipinas. Sa pagdating ng Kastilang mananakop, magiting na lumaban ang mga Muslim.…
 • Kasaysayan ng Islam sa Pilipinas - SEAsite profil de paulette60

  paulette60

  Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu. Ipinagawa niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig-Indangan, Pulo ng Simunol, Lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang natitirang bahagi ng Masjid ay makikita pa rin sa dati niyang.…